Kęstučio apygardos partizanų takais

Mūsų klubo nariai rekonstruoja ir pokario Lietuvos partizanų veiklą. Akivaizdus to įrodymas - mūšio rekonstrukcija Šarkiškių kaimelyje, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, sąskrydžio-žygio „Kęstučio apygardos partizanų takais" metu. Atkartota 1951 m. lapkričio 4 d. kova su bolševikų pajėgomis.

Šiose, daugiau nei prieš pusšimtį metų vykusiose kautynėse, krito Antanas Kiminius-Laisvūnas ir Petras Toleikis-Šturmas. Taip apie šių partizanų žuvimo aplinkybes papasakojo Janina Kalvienė, gyvenusi Šarkiškių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje:

"Buvo 1951 m. lapkričio 4 d., sekmadienio popietė. Tuo metu grįžau iš Stonaičių kaimo, Šilutės rajone. Turėjau pervažiuoti per medinį Veiviržo tiltą. Privažiavus prie tilto, prišoko stribai ir liepė klauptis už sankasos. Ten jau klūpojo pažįstamas Pranas Janšauskas. Iš karto pasigirdo komanda - "Огонь!" (ugnis), stribai paleido signalinę raketą ir pradėjo šaudyti. Kiek toliau nuo tilto per Ašvos upelį buvo išvirtęs ąžuolas, kuriuo buvo galima pereiti iš Šilutės rajono į Priekulės rajoną. Šiuo ąžuolu naudojosi vietiniai partizanai. Po apšaudymo, link to ąžuolo iš Takiškių pievelės, Mataičių kaimo, Šilutės rajono bėgo penki žmonės: keturi partizanai ir vienas civilis - Stasys Pupšys. Vidury upelio, ant ąžuolo, nušovė partizaną Antaną Kiminių-Laisvūną. Petras Toleikis-Šturmas nespėjo pribėgti iki ąžuolo ir jį nušovė Šilutės rajono pusėje. Pabėgo du partizanai, vienas jų - Pranas Tarvydas-Sakalas, kuris buvo sužeistas į koją, ir civilis Stasys Pupšys. Liudininkė prisimena, kad sovietų operacijoje dalyvavo apie 30 ginkluotų kareivių. Žuvusiųjų kūnus, suguldę į vežimą ir apkloję šiaudais, išvežė per Stonaičius į Priekulę."