NKVD

Vidaus reikalų liaudies komisariatas – sovietinė represinė struktūra. Eidavusi paskui pagrindines kariuomenės pajėgas ir užsiimdavusi okupuotų kraštų „priežiūra“ – kovodavo su vietiniu pasipriešinimu okupacinei valdžiai, likusiais priešo pajėgų kariais, savo kariuomenės dezertyrais, įtariamais šnipais, priešo rėmimu įtariamais civiliais ir visais kitais kėlusiais galimą grėsmę sovietų valdžiai. Mūsų šalies žmonių akyse NKVD didžiausią panieką pelnė naikindama Lietuvos pokario partizanus. Tam represoriai nevengė ne tik atviros kovos, bet ir kankinimų bei trėmimų grėsme pasiektų išdavysčių. Daugumoje partizanų atsiminimų kaip pagrindinis priešas įvardinamas būtent NKVD. Šių pajėgų nariai privalėjo būti ideologiškai patikrinti bei fanatiškai ištikimi komunistų partijai. 1946-asiais metais pradėjus stiprinti valstybės saugumo organų įtaka valstybės valdymo srityje, NKVD (ir lygiagrečiai veikusi NKGB) performuotos į MVD ir MGB.