Vermachtas

Nacistinės Vokietijos sausumo pajėgos. Pajėgos veikė nuo 1935-ųjų metų iki 1945-ųjų. Šiuo laikotarpiu bendrai Vermachte tarnavo per 20 milijonų karių. Skaičiuojama, jog karo pabaigoje, pajėgas tesudarė kiek daugiau nei 2 milijonai vyrų. Visi šie kariai kovėsi beveik visose Europos šalyse, Rusijoje bei Afrikoje. Ne išimtis ir Lietuva. Atsirėmus į atkakliai raudonarmiečių ginamus įtvirtinimus čia krito pirmasis Vokietijos armijų grupės „Šiaurė“ karys. Lietuvoje vokiečiai taip pat pirmą kartą susidūrė su sunkiuoju sovietų tanku KV-1. Į tokio modelio tanką, ar dar sunkesnį – KV-2, Vermachtas atsitrenkė ties Raseiniais. „Pabaisą“ sunaikinti prireikė ištisos paros – tanko šarvų neįveikė jokie tuomet čia turėti vokiečių ginklai. Galiausiai tankas buvo įveiktas pasitelkus klastą (nukreipus tankistų dėmesį į kitą pusę) ir panaudojus priešlėktuvinius 8,8 cm Flak pabūklus.