Karo istorijos klubų suvažiavimas Varšuvoje „Grenadier“

2013-ųjų gegužės 26 – 27 dienomis karo istorijos klubo „Rytprūsiai“ vyrai buvo išvykę į Varšuvą. Čia rekonstruoti net keli Antrojo pasaulinio epizodai. Vienas iš jų - 1939-ųjų rugsėjo mūšiai dėl Varšuvos. Ne vieną pirmojo rudens mėnesio dieną vokiečių kariai atkakliai kovėsi su lenkų pajėgomis dėl šio miesto. Pastariesiems teko nusileisti geriau ginkluotam priešui.
Kitas rekonstruotas epizodas - pirmojo tęsinys - po penkerių metų įvykęs Varšuvos sukilimas. Daugiau nei du mėnesius siautęs pasipriešinimas, vokiečių buvo numalšintas.
Taip pat buvo atkurtas 1945-ųjų gegužės Prahos užėmimas. Iš vokiečių šį miestą paveržė ginkluotosios sovietų pajėgos.
Šioje tarptautinėje rekonstrukcijoje karo istorijos klubo „Rytprūsiai“ nariai atkūrė net keletos pajėgų vyrus – Vermachto, SS, Raudonosios armijos pėstininkus bei lenkų sukilėlius.