Rytų frontas ritasi per Lietuvą 1944

Karo istorijos klubo „Rytprūsiai“ nariai 2013-ųjų gegužės 18 dieną dalyvavo istorinio mūšio atkūrime. Rekonstruoti 1944-ųjų vasaros įvykiai. Raudonosios armijos kariams užimant Lietuvą, vokiečių pajėgos traukėsi. Tačiau buvo vykdoma ne tik gynyba – surengta ir keletas puolamųjų operacijų. Viena iš tokių operacijų ir atkurta Biržuvėnuose vykusio ,,Memel motor rally" renginio metu. 500-jo SS bataliono parašiutininkai, vermachto kariai bei motorizuotos pajėgos, palaikomos aviacijos likučių atakavo įtvirtintą raudonarmiečių stovyklą. Sovietų dalinys buvo sunaikintas. Renginyje klubo nariai dalyvavo persirengę tiek vokiečių parašiutininkų, tiek raudonosios armijos kariais.