Mūšis dėl Valgos miestelio Estijoje

"Rytprūsių" vyrai kovėsi dėl Valgos miestelio Estijoje. Čia surengta 1944-uosius metus menanti rekonstrukcija. Tuomet Estiją bebaigią okupuoti sovietiniai kariai pasiekė ramią pasienio gyvenvietę Valgą. Čia juos sustabdyti buvo pasirengę keli šimtai Vermachto ir SS pėstininkų, remiamų motorizuoto pulko. Kelias valandas paruošiamąja artilerijos ugnimi apšaudę miestelio prieigas, sovietai atakavo. Vilnis po vilnies, dengiami tankų, rusų kariai puolė vokiečių pozicijas. Keletą atakų atrėmę, pasatarieji vis tik buvo išstumti ir atsitraukė į Latviją.

****

Valgos miestelį - kuriame vyko rekonstrukcija - kerta Latvijos-Estijos siena. Savo pusę pastarieji vadina Valga, o latviai savąją - Valka. Šiemet jame vyko jubiliejinis, 5-asis, tarptautinis karo istorijos festivalis. Kariniai rekonstruktorių daliniai žygiavo miestelio gatvėmis, bruzdėjo antikvariato turgelis. Mūšio rekonstrukcjoje dalyvavo šalies šeimininkai bei svečiai iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos ir dar daugelio kitų šalių. ,,Rytprūsių" vyrai rekonstravo SS pėstininkus ir raudonarmiečius. Profesionalų filmuotas mūšis, 2015-aisiais bus ekranizuotas estų kino filme "1944". Festivalio desertu tapo estų muzikinės grupės pasirodymas. Atliktos karo laikų ir nūdienos dainos estų, latvių, lietuvių, vokiečių ir rusų kalbomis.

Video medžaga:
http://www.youtube.com/watch?v=ZPbWSGfWxcg
http://www.youtube.com/watch?v=vB3mtLLMZsY
http://www.youtube.com/watch?v=XfikJfQjl28
http://www.youtube.com/watch?v=L4ue1SZlky4