Klubo naujokai ruošiami Volkšturmo dalinių pavyzdžiu

Tęsiama mūsų klubo tradicija. Kasmet „Rytprūsių" rekonstruojami vokiečių daliniai ruošia ateities pamainą. Apmokomas vadinamasis Volkšturmas (vok. Volkssturm - liaudies/civilių kovinės pajėgos). Trečiajame Reiche apie šiuos dalinius imta svarstyti dar 1936 metais, tačiau tik nuo 1944-ųjų, vadinamieji paskutiniai rezervai, pradėti formuoti masiškai. Civiliai - būsimieji kariai buvo skirstomi į keturias grupės pagal tinkamumą, amžių arba susidomėjimą.

Karo istorijos klubo „Rytprūsiai" apmokomi civiliai - tai kandidatai į klubą ar susidomėjusios mūsų veikla visuomenės dalis. Šiemet renginys suorganizuotas tą pačią dieną, kuomet prieš 70 metų buvo duotas įsakymas kurti Volkšturmo pajėgas. Kaip ir anuomet, mūsų naujokai buvo mokomi naudotis 8 cm kalibro minosvaizdžiu Granatwerfer 34, Maschinengewehr 42 kulkosvaidžiais bei rankiniais ginklais. Surengtos šaudymo į taikinį bei granatų mėtymo varžybos. Išdėstyti ir praktiškai įgyvendinti rikiuotės bei kovos komandų pagrindai. Vakare tiek mūsų vyrai tiek voklšturmiečiai įspūdžiais dalinosi prie bendro laužo.