Paskutinis vokiečių puolimas Vakarų fronte. Mūšiai Ardėnuose.

Karo istorijos klubas „Rytprūsiai" Lietuvą atstovavo Belgijoje. Čia vykusiame renginyje, šalia Sankt Vith miestelio esančiuose miškuose, buvo rekonstruotas lygiai prieš 70 metų prasidėjęs Ardėnų puolimas. 3 dienų taktiniame renginyje dalyvavo per 200 dalyvių iš 10 Europos valstybių. Pasiruošimas renginiui truko beveik metus laiko. Mūsų klubo narys vaizdavo 18-tos Volksgrenadierių divizijos karį. Ši kovėsi į rytus nuo St. Vith miestelio, o 1944 m. gruodžio 21 dieną užėmė ir patį St. Vith. Atakos metu daugiau kaip 8000 amerikiečių karių pateko vokiečiams į nelaisvę - tai buvo didžiausia JAV karių netektis karo Europoje metu. Išsekus puolimui, 1945 m. sausį 18-ta Volksgrenadierių divizija perėjo į gynybą ir kovėsi iki divizijos performavimo gegužės mėnesį.