Operacija "Market Garden"

Karo istorijos klubas „Rytprūsiai“ vėl Lenkijoje. 2014-ųjų birželio 20 – 22 dienomis dalyvavom čia rekonstruojamos operacijos „Market Garden“ kovos arenose. Realiai, šie, 1944-ųjų metų įvykiai buvo didžiausia visų laikų parašiutininkų operacija. Joje dalyvavo 5000 lėktuvų, 2500 sklandytuvų, 35 000 parašiutininkų bei sausumos pajėgos. Tarp rusų ir sąjungininkų vykstant lenktynėms dėl Berlyno, pastariesiems tapo itin svarbu kuo greičiau kirsti Reino upę. Siekiant patirti mažesnius nuostolius nei puolant tiesiogiai, ir dėl kitų strateginių tikslų, buvo sumąstyta šią operaciją atlikti parašiutininkų pajėgomis. Iš pradžių sąjungininkams sekėsi gan neblogai. Vis dėlto operacija nepavyko: puolamasis frontas per daug išsiplėtė ir sustojo, o vokiečiai išvengė apsupties.

******

Operacijos rekonstrukcija vyko Lenkijoje, Labiszyn miestelyje. Tai vienas didžiausių renginių šioje šalyje. „Rytprūsių“ vyrai kovojo trijuose dideliuose mūšiuose. Pirmą kartą atakos ir gynybos sąlygomis išbandytas mūsų naujas ginklas minosvaidis - Granatwerfer 34. Šis pabūklas sukėlė ne tik žiūrovų, o ir kitų klubų rekonstruktorių susidomėjimą. Iš viso į renginį atvyko dvi dešimtys klubų iš Lenkijos, Prancūzijos ir Belgijos. Lietuvai atstovavo tik mūsų - „Rytprūsių“ klubas.